Zodpovednosť za škodu pri lyžiarských alebo lavínových nehodách*

Následky nehôd môžu byť veľmi zaťažujúce. V takejto situácii Vám stojíme ohľaduplne a kompetentne k dispozícii. Ponúkame bezplatne prvú poradenskú službu.

Naše bezplatné číslo ** hotline: +43 (0) 676/76 28 761
alebo pošlite SMS – 24 hodín denne!

Okrem súdneho vyrovnania je možné aj mimosúdne vyrovnanie – samozrejme iba vtedy, ak má táto možnosť pre Vás zmysel a je pre Vás prijateľná. Ponúkame Vám poradenstvo, aby negatívne následky po lyžiarskej nehode boli čo najmenšie.

Naše služby po lyžiarskych, alebo lavínových nehodách

Profesionálne poradenstvo a zastupovanie v nasledujúcich veciach:

 • (Horská ) polícia – UPOZORNENIE: NEVYPOVEDAJTE BEZ VÁŠHO ADVOKÁTA !
 • Zistenie Vášho protivníka, či vinníka lyžiarskej nehody a jeho poistenie; porušenie právnej povinnosti – ako predpoklad vzniku zodpovednosti za škodu.
 • Trestné stíhanie kvôli ublíženiu na zdraví z nedbanlivosti atď., nárok na náhradu škody a príslušné prejednanie veci pri súde.
 • Zastupovanie obeti nehody, možnosť obeti domáhať sa náhrady škody.
 • Ručenie lanových dráh, horských dráh, poriadateľov atď.
 • Nemecké, holandské, východoeurópske a či iné zahraničné poistenia
 • a iné

Zastúpenie pri súdnom procese a iných s tým súvisiacich problémov

 • Prejednanie veci pri súde a zaistenie čo najrýchlejšej náhrady škody: ( v rámci daných
  podmienok a „ best practice „pravidiel).
 • Poradenstvo pri uzatvorení poistky na právnu ochranu ; dbajte na to, aby poisťovacia suma, to znamená čiastka, ktorá Vám bude poisťovňou na pokrytie procesných nákladov
  vyplatená – bola minimálne EUR 100.000,00. Skúsenosť ukazuje, že táto čiastka je pri väčšej škode po lyžiarskej nehode vzhľadom k vysokým súdnym poplatkom a nákladom za posudky súdnych znalcov jednoducho nutná.
 • Občas je nutné uzatvoriť s protivníkom nevyhnutné mimosúdne vyrovnanie, pretože nie je dostatok finančných prostriedkov na vedenie súdneho procesu. Pri prehraní súdneho sporu musí byť totiž zaplatený aj advokát odporcu sporu. Tomuto sa môže zamedziť uzatvorením patričnej poistky na právnu ochranu, alebo poistky povinného ručenia.

* Viac sa dozviete v publikácii advokáta Martina Mosera „Publikationen“ (PDF)
**UPOZORNENIE: telefonické poradenstvo je bezplatné a nezáväzné ( max.15 min.) k vyjasneniu možností a predpokladov právneho zastupovania. Zaslanie správy sms je najlepším prvým kontaktom.

Ďaľšie informácie:
office@moser-anwalt.at ( prosíme udajte Vaše telefónne číslo)
alebo: +43 (0) 512 / 57 23 22 (Mag. Moser)

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.

Herr Stefan G.
Weiterlesen
Vielen Dank für deinen einfühlsamen persönlichen Einsatz.
Frau Carola H.
Weiterlesen
Geht nicht, gibt's nicht, kompetente und engagierte Beratung und Betreuung. Danke!
Frau Eva K.
Weiterlesen
Ich fühlte mich gehört, bestärkt und insgesamt sehr gut beraten. Danke!
DI Eric K.
Weiterlesen
Absolutely competent and committed, and on top fair on costs, …a reliable partner in Austria
Familie Otto J.
Weiterlesen
Wir fühlen uns stets kompetent, professionell und mit viel Herz betreut!
Eva-Maria K.
Weiterlesen
kompetent, engagiert, setzt sich ein. Habe mich "gut aufgehoben" gefühlt"
Voriger
Nächster