Zodpovednosť za škodu pri lyžiarských alebo lavínových nehodách*

Následky nehôd môžu byť veľmi zaťažujúce. V takejto situácii Vám stojíme ohľaduplne a kompetentne k dispozícii. Ponúkame bezplatne prvú poradenskú službu.

Naše bezplatné číslo ** hotline: +43 (0) 676/76 28 761

Okrem súdneho vyrovnania je možné aj mimosúdne vyrovnanie – samozrejme iba vtedy, ak má táto možnosť pre Vás zmysel a je pre Vás prijateľná. Ponúkame Vám poradenstvo, aby negatívne následky po lyžiarskej nehode boli čo najmenšie.

Naše služby po lyžiarskych, alebo lavínových nehodách

Profesionálne poradenstvo a zastupovanie v nasledujúcich veciach:

 • (Horská ) polícia – UPOZORNENIE: NEVYPOVEDAJTE BEZ VÁŠHO ADVOKÁTA !
 • Zistenie Vášho protivníka, či vinníka lyžiarskej nehody a jeho poistenie; porušenie právnej povinnosti – ako predpoklad vzniku zodpovednosti za škodu.
 • Trestné stíhanie kvôli ublíženiu na zdraví z nedbanlivosti atď., nárok na náhradu škody a príslušné prejednanie veci pri súde.
 • Zastupovanie obeti nehody, možnosť obeti domáhať sa náhrady škody.
 • Ručenie lanových dráh, horských dráh, poriadateľov atď.
 • Nemecké, holandské, východoeurópske a či iné zahraničné poistenia
 • a iné

Zastúpenie pri súdnom procese a iných s tým súvisiacich problémov

 • Prejednanie veci pri súde a zaistenie čo najrýchlejšej náhrady škody: ( v rámci daných
  podmienok a „ best practice „pravidiel).
 • Poradenstvo pri uzatvorení poistky na právnu ochranu ; dbajte na to, aby poisťovacia suma, to znamená čiastka, ktorá Vám bude poisťovňou na pokrytie procesných nákladov
  vyplatená – bola minimálne EUR 100.000,00. Skúsenosť ukazuje, že táto čiastka je pri väčšej škode po lyžiarskej nehode vzhľadom k vysokým súdnym poplatkom a nákladom za posudky súdnych znalcov jednoducho nutná.
 • Občas je nutné uzatvoriť s protivníkom nevyhnutné mimosúdne vyrovnanie, pretože nie je dostatok finančných prostriedkov na vedenie súdneho procesu. Pri prehraní súdneho sporu musí byť totiž zaplatený aj advokát odporcu sporu. Tomuto sa môže zamedziť uzatvorením patričnej poistky na právnu ochranu, alebo poistky povinného ručenia.

* Viac sa dozviete v publikácii advokáta Martina Mosera „Publikationen“ (PDF)
**UPOZORNENIE: telefonické poradenstvo je bezplatné a nezáväzné ( max.15 min.) k vyjasneniu možností a predpokladov právneho zastupovania. Zaslanie správy sms je najlepším prvým kontaktom.

Ďaľšie informácie:
office@moser-anwalt.at ( prosíme udajte Vaše telefónne číslo)
alebo: +43 (0) 512 / 57 23 22 (Mag. Moser)

Hotline mehrkostenfrei:

+43 (0) 676 / 76 28 761

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.

Frau Eva K.
Weiterlesen
Ich fühlte mich gehört, bestärkt und insgesamt sehr gut beraten. Danke!
DI Eric K.
Weiterlesen
Absolutely competent and committed, and on top fair on costs, …a reliable partner in Austria
Familie Otto J.
Weiterlesen
Wir fühlen uns stets kompetent, professionell und mit viel Herz betreut!
Peter J., Hotelier
Peter J., Hotelier
Weiterlesen
Auch in Zeiten von Covid19 und der Krise steht RA Martin Moser uns bei und stellt für uns die nötigen Anträge bis zum Verfassungsgerichtshof, damit wir für unseren Verdienstentgang entschädigt werden. Danke!
Josef S, Taxiunternehmer, Paznaun
Josef S, Taxiunternehmer, Paznaun
Weiterlesen
Corona - Keine Touristen, keine Taxibusse mehr....mit Hilfe von RA Moser können wir die BU-Versicherung klagen, die die Covid19 Krise nicht als als Versicherungsfall anerkennt und nicht zahlt!
Roman S., Musiker und Schauspieler
Roman S., Musiker und Schauspieler
Weiterlesen
Die Corona Krise trifft auch uns: wir haben derzeit kein Einkommen mehr. Über die Beratung durch Anwalt Moser haben wir aber erkannt, wie er eventuell für uns Ersatzahlungen erreichen kann!
Hans W. VW Bus Fahrer
Hans W. VW Bus Fahrer
Weiterlesen
Als ich meinen T 6 kaufte, war ich der Meinung, mit Ad blu usw sei der Abgasbetrug beendet. Leider Irrtum! Anwalt Moser klagte rasch und VW ist gerade jetzt zu Konzessionen bereit.
Nikolaus H.
Nikolaus H.
Weiterlesen
Mein persönlicher Mercedes Abgasskandal: meine Rechtsschutzversicherung wollte die. Klage gegen Mercedes nicht decken. Rechtsanwalt Moser hat aber erreicht, daß doch gedeckt wurde!. Danke!
Voriger
Nächster